O NÁS

Spoločnosť GSIC PLUS, spol. s r.o. vznikla v roku 2000 Založili ju dvaja spoločníci – Ing. Ján Gánovský a Ing. Ján Seňo so zámerom poskytovať služby v oblasti finančného poradenstva najmä pre malé a stredné firmy.

Z pôvodného zámeru spoločníkov vychádza aj hlavný predmet činnosti spoločnosti – poradenstvo pri zabezpečovaní financovania prevádzkových a investičných potrieb klientov, čo predstavuje súbor činností, ktoré môžeme zhrnúť pod názov úverový manažment.

Pre svojich klientov spoločnosť zabezpečuje aj ďalšie služby v oblasti finančného riadenia – vypracovanie analýzy ziskovosti a stanovenie hodnoty firmy, riadenie likvidity a správa aktív a pasív.